AAA-rating hos Soliditet

Det är glädjande att vi når högsta kreditvärdighet hos Soliditet! Det är ett tecken på att vi är ett stabilt och framgångsrikt företag med god ekonomi, säger Per-Anders Eliasson ekonomichef på REHOBOT.

Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt i minst 12-15 månader.