Det är glädjande att vi når högsta kreditvärdighet hos Soliditet! Det är ett tecken på att vi är ett stabilt och framgångsrikt företag med god ekonomi, säger Per-Anders Eliasson ekonomichef på REHOBOT.

Endast aktiebolag kan nå AAA (Trippel-A). Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha varit verksamt i minst 10 år och ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt i minst 12-15 månader.