Våra kunder är våra bästa referenser!

Många av världens främsta tillverkare av personbilar, konstruktionsmaskiner och lastbilar har valt att vara parter med oss på REHOBOT. Det är något som vi är mycket stolta över. Att leverera till fordonsindustrin är utmanande och stimulerande för det kräver att vi alltid ligger steget före.

Just-in-time för Fordonsindustrin

För oss har våra samarbeten med världsledande fordonstillverkare inneburit att vi jobbar enligt de kvalitetskrav som ställs inom fordonsindustrin. Det innebär också att vi har erfarenhet av att arbeta med EDI-system, just-in-time produktion och ständiga förbättringar.

Effektiv produktion på REHOBOT

Vårt engagemang inom fordonsindustrin innebär också att vi har insyn i hur effektiv produktions bedrivs. Kunskap som vi också använder i vår egen produktion. Kunskap som är viktigt för att nå våra mål med korta leveranstider och hög leveransprecision.