Vad händer under jord?

REHOBOT's produkter används för service och underhåll. Våra produkter är väl lämpade för användning i gruvapplikationer. Några exempel är våra cylindrar, pumpar & specialverktyg inom gruvindustrin.

REHOBOT har utvecklat ett specialvertyg som används för att förstärka tunnelgångarna i gruvor. Det medför att produktiviteten ökar! Bergsbrytningen eller tunnelbyggandet kan påbörjas betydligt snabbare än vad konventionella metoder innebär.

Cylindrar i CSF-serien

Produkter för gruvor

REHOBOT's produkter kan används i dagbrott eller under jord. Cylindrarna i CSF-serien ( rostfritt stål) och dess pålitlighet gör dem till ett förstahandsval.