Vad har ledande vindkraft & marinföretag gemensamt?

Båda använder produkter från REHOBOT!

Marin- och offshoresegmentet är viktigt för REHOBOT. Våra produkter används genom fartygens hela livscykel. På skeppsvarv används hydrauliska pumpar och cylindrar i samband med konstruktion av fartyg. I leverantörsleden återfinns tillverkare av marina dieselmotorer. De använder kit från REHOBOT för att montera stora kullager och provtrycka dieselmotorns bränslekammare i sin produktionsprocess.

Global närvaro & tillgänglighet

Redare och fartygsägare ser till att fartygen alltid är på sjön. De premierar REHOBOT's breda nät av återförsäljare eftersom reservdelar & service kan erbjudas med korta leveranstider. Oavsett om fartygen befinner sig i Korea, England eller i någon annan del av världen.

Underhåll - en kritisk framgångsfaktor!

Vindkraften byggs ut i stora delar av världen. Behovet av förnybar energi ökar och vi är stolta av att vara en del av den utvecklingen. REHOBOT's industriprodukter används bland annat under driftsättningen av nya vindturbiner. Mutterdragning & Lyft är några av tillämpningarna för högtryckshydrauliken som levereras.

Underhåll av vindturbiner är en kritisk faktor som påverkar lönsamheten för vindkraftsägarna. Med produkter från REHOBOT säkerställs att service kan utföras på rätt sätt och i rätt tid.

REHOBOT har erfarenhet av vad som krävs inom ovanstående industrier. Kontakta oss för mer information!

Marin & Off-shore

Produkter för Marin

Produkter för Marin

REHOBOT's produkter används vid produktion av fartyg. Inom vindkraftsindustrin kan hydrauliska cylindrar för att låsa rotorpositionen.