Service på oljeriggar ställer tuffa krav

Att utföra service är en naturlig del av att säkerställa produktivitet. På oljeplattformar ställs exceptionella krav på utrustningen som används. En miljö med potentiell explosionsrisk, långt ute till havs och med stillestånd som resulterar i direkt produktionsbortfall, är en situationen som REHOBOT's kunder ställs inför.

I samarbete med vår norska återförsäljare har vi utvecklat servicemetoder och verktyg för olje- och gasindustrin.

Kontakta oss gärna för mer information om hur REHOBOT's produkter kan underlätta servicen och öka produktiviteten i era anläggningar.

Olja & Gas

Hydrauliska klippverktyg

Produkter för Olja & Gas

Att skära med öppen låga på en oljeplattform är otänkbart! Hydrauliska klippverktyg som DHS-serien är lämpliga eftersom de inte bidrar till gnistbildning.