Tillförlitliga verktyg när det verkligen gäller

I REHOBOT's produktsortiment inom området Räddning finner du verktyg för ett stort antal räddningsinsatser. Vi erbjuder både kraftfulla & pålitliga motordrivna verktyg samt lätta handverktyg. Spridare, klippverktyg & säkerhetsstöttor, tillsammans med våra hydrauliska pumpar, utgör grunden för produktsortimentet.

Dessutom har vi ett stort antal kompletterande produkter såsom hand-, bensin- och elmotordrivna pumpar. Pedalsaxar, dörröppnare och rörstrypare samt tillbehör för verktygen. Räddningsutrustning kan paketeras i kit och vi tillhandahåller gärna kompletta räddningssatser.

Vår utrustningen används ofta av såväl civilförsvar som räddning- och ambulanstjänster eller militära och polisorganisationer.

REHOBOTs räddningsutrustning har utvecklats i nära samarbete med räddningsorganisationer på de olika marknader som REHOBOT verkar.

Vi är ISO9001 och ISO14001-certifierade och alla produkter är CE-märkta enligt kraven i det europeiska maskindirektivet.

Räddning