Extra hållbarhet ger extra kostnadseffektivitet

REHOBOT har gjort det ännu en gång! Här är ett kort case om att överträffa kundernas förväntningar och att förlänga livslängden på en cylinder – för att göra den säkrare, mer hållbar och minska dina kostnader!

Enkelverkande cylindrar aluminium CFA-serien

Vid projektering av olika applikationer har du säkerligen stött på dilemmat där man vill ha en smidig och hållbar cylinder som håller så många cykler som möjligt. Valet står då mellan en tyngre, men mer hållbar stålcylinder eller en lättare aluminiumcylinder, med kortare livslängd.

Som du antagligen vet har aluminiumcylindrar vanligen en livslängd på 5 000 cykler oavsett fabrikat. De goda nyheterna är att REHOBOT lyckats utveckla en specialanpassad aluminiumcylinder med minimikravet 10 000 cykler.

Cylindrarna bygger i grunden på våra CHFA och CFA-serier. Tänk bara på vilka förmåner en längre livslängd på en aluminiumcylinder medför:

  1. Smidigheten av att ha en lätt cylinder i en applikation
  2. Ökad säkerhetsmarginal när det gäller cylinderns livslängd
  3. Besparingar:

Låt oss anta att du har en applikation med 10 cylindrar som var och en används 15 cykler varje dag. Efter ungefär ett år1) så har du nått stadiet då det är dags för utbyte av dina cylindrar. Hypotetiskt, om du har betalat 5 000 SEK per cylinder initialt, så ger det en totalkostnad på 250 000 SEK för det 5-åriga projektet bara på cylindrar. Om det var möjligt att öka livslängden, så kunde du ha kunnat kapa kostnaderna och spara uppemot 100 000 SEK2)!

Denna specialanpassning är tillgänglig även för dina projekt. Vår F&U-avdelning står alltid redo för nya utmaningar. Tveka inte att kontakta oss – det kan vara banbrytande!

1) Förutsatt att cylindern är i bruk 333 dagar per år.
2) Kostnaden för de specialanpassade cylindrarna med ökad livslängd är högre än för våra standardcylindrar.