Hur man konfigurerar ett hydrauliskt system

Att konfigurera ett korrekt hydrauliskt system för en specifik applikation kan ibland vara en svår uppgift. Vanligtvis vet du exakt vad du vill uppnå, men du är inte säker på hur du kommer dit, eller vilken utrustning du ska använda. Givetvis blir uppgiften än mer komplex om du inte är bekant med hydraulik i allmänhet, eller REHOBOT’s produkter i synnerhet.

Vi har därför dokumenterat några av de mest efterfrågade konfigurationerna – kompletta med illustrationer, produktbeteckningar och artikelnummer. Några av dessa fall är:

  • Extern säkerhetsventil för reglering av tryck VR30 / VR31 / VR150
  • Lyfta fyra punkter med samma vikt
  • Kontrollera två / tre / fyra cylindrar samtidigt
  • Använda avstängningsventiler
  • Komponera ett system med ultrahögt tryck
  • Montera en manometer på PP70-1000-serien

Dokumentet ger också viktig information och värdefull insikt om olika tätningsmetoder, oljetyper och viskositet samt parallella/synkrona lyftapplikationer.

Du hittar dokumentationen här: Monteringsanvisning för slang och tillbehör (MA65680) (engelska), samt under den tekniska dokumentationen för våra PHS-pumpar och sidan för Tillbehör.

Vi hoppas att du finnar dokumentationen användbar och hjälpfull. Naturligtvis är du också alltid välkommen att kontakta försäljnings- och supportpersonal från REHOBOT, och vi hjälper dig gärna.