Obadja-koncernen, där Rehobot Hydraulics ingår, säkerställer expansionskapital genom sale-and-leaseback av en fastighet

Stendörren Fastigheter AB (publ) har den 30 oktober, via bolag, förvärvat fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 från Destomer AB. Fastigheten ligger i Vilsta industriområde och kompletterar Stendörrens befintliga bestånd i Eskilstuna på ett bra sätt. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 66 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 7 925 kvadratmeter fördelade på lätt industri och lager. Fastigheten är fullt uthyrd till en hyresgäst, Rehobot Hydraulics AB, på ett hyresavtal som löper till och med 31 oktober 2032. New Property Transaktion var rådgivare i affären.

Kjell-Roger Holmström, VD för tidigare ägarbolaget säger: ”Vårt motiv till att göra denna affär var primärt av strategisk karaktär, i syfte att frigöra likvida medel för förvärv av ytterligare industriföretag. Det utgör grundstommen i vår tillväxtstrategi för de närmaste åren. Vårt krav på motpart var att de skulle vara ett dokumenterat långsiktigt fastighetsbolag med stark finansiell ställning och positiva omdömen från de parter som redan gjort liknande affärer. Stendörren har uppfyllt alla dessa kriterier, vilket gjort oss trygga i tillförsikten att kunna växa tillsammans under lång tid framöver.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kjell-Roger Holmström, verkställande direktör på Obadja AB, 0708-400 800 eller krh@obadja.se