Vår historia

1920-talet

År 1924 grundades Herbert Landin Domkraftfabrik av Herbert Landin, då endast 22 år gammal. Till en början bidrog försäljningen av ”luffarnubb” till skosulor till den egentliga verksamheten – tillverkning av mekaniska domkrafter. Mot slutet av 1920-talet började bolaget leverera mekaniska domkrafter till Volvo, företagets första stora kund. Herbert Landin var då först i Sverige att tillverka domkrafter, som marknadsfördes under varumärket NIKE.

Vår historia

1930-mekanisk-domkraft

1930-talet

År 1932 tillverkades den första hydrauliska domkraften, och under samma tid slöts det första OEM-avtalet sluts med Volvo Lastvagnar. År 1937 bolagiserades verksamheten och bytte namn till Domkraft AB NIKE, som var det namn och varumärke som skulle komma att användas under lång tid framöver. Man flyttade samtidigt till nya lokaler vid Kungsgatan i Eskilstuna, och hela personalstyrkan var vid denna tid 12 personer. Under 1930-talet lanserades hydrauliska frisörstolar – en klassisk succéprodukt som fortfarande finns i bruk hos många frisörsalonger. De tillverkades och såldes sedermera under många år. De är som veteranbilar – mer och mer eftertraktade med åren!

1940-talet

Under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet ökade försäljningsvolymerna rejält, och andelen som såldes på den Europeiska marknaden blev allt större. Det ledde bland annat till att en exportchef anställdes 1940, som kom att lägga grunden till en massiv ökning av försäljningen på den västeuropeiska marknaden. Verksamheten utvecklades även till att även inkludera ett eget gjuteri för mekanik. Orderingången fortsatte att öka, och vid midsommar 1941 köptes Domkraft AB NIKE av Kooperativa Förbundet (KF), idag mest känt för dotterbolaget Coop Butiker & Stormarknader AB. Investeringar gjordes i både maskinpark och byggnader, och nya produkter tillkom. Under andra världskriget bidrog NIKE till det svenska försvaret, bland annat med tillverkning av granathylsor och betongvärnslavetter, det vill säga bakstycken till kanonvagnar.

Efter andra världskriget förstärktes konstruktionssidan kraftigt, till följd av företagets satsning på tyngre hydraulik – sulfuktningspressar för läderindustrin, slipskivetillverkning med kapacitet 300-500 ton, s k klätterdomkrafter för siloanläggningar, skeppsvarvsdomkrafter, flygplansdomkrafter, traversdomkrafter åt SJ, stolpdomkrafter åt Televerket och mycket annat konstruerades under denna tiden. Produktprogrammet växte, och företagets omsättning och marknadsandel med det.

1940-frisorstol

1950-vattentorn-orebro

1950-talet

År 1956-57 är milstolpar i företagets historia. Då utfördes det stora ”jättelyftet” av vattenreservoaren på 3200 ton till Örebro vattentorn – dittills ett lyftrekord. Lyftet utfördes i etapper om 10 cm, och det totala lyftet från marken var 33 meter. Under mitten av 1950-talet utvecklades en produktfamilj som skulle komma att bli ännu en långlivad succé - hydrauliska ritbord. De tillverkades i en rad olika utföranden, såsom President, Medium och Nikette. År 1958 sysselsattes 196 personer i verkstaden och 82 personer i gjuteriet. Samma år flyttades standardtillverkningen av domkrafter från Kungsgatan till Björksgatan.

1960-talet

Under 1960-talet utvecklades ett mer likformigt industriellt program bestående av högtryckshydrauliska pumpar och cylindrar. Det användes tidigt för bland annat bilriktningssystem, såsom riktbänkar för personbilar. Under årtiondet slöts också ett OEM-avtal för domkrafter med Scania. Fabriken började vid detta lag bli för trång, och år 1968 inköptes en byggnad i Vilsta, dit större delen av hydrauliktillverkningen koncentrerades.

1960-hydrauliska-ritbord

1970-i-pak-sortiment

1970-talet

1976 blev NIKE en del av AB Bygg- och Transportekonomi (BT), ett företag i KF- gruppen, som är mest känt för sin tillverkning av truckar. Tanken var att NIKEs kunskap om hydraulik skulle utnyttjas med bland annat produktion av pallyftvagnar och hydraulaggregat till gaffeltruckar. Under samma tid tog tillverkningen av garagedomkrafter fart och I-PAK-programmet lanseras. En ny milstolpe passerades 1977, då ett nytt lyftrekord slogs i samband med att den 10 500 ton tunga vattenreservoaren lyftes under byggandet av ett vattentorn i Saudiarabien.

1980-talet

År 1980 nådde företaget ännu en milstolpe - 20 miljoner tillverkade domkrafter. Under år 1981 såldes riktsystemen Powerline och Dataliner till AGA Geotronics / Nicator, som på så sätt kom att utvecklas vidare. 1986 sålde Kooperativa Förbundet NIKE till privata intressenter uppdelat i tre delar: dels legoproduktion för BT till en part, dels gjuteriverksamheten till en annan och slutligen själva NIKE till en tredje part. År 1988 förvärvade NIKE konkurrenten Bahco Kraftverktyg, och med köpet följde bland annat en produktlinje av hydrauliska räddningsverktyg.

1980-dataliner

1990-domkraft-lätt-tungvikt

1990-talet

De kommande åren var turbulenta, och kom att kännetecknas av flera omstruktureringar och ägarbyten. Det kulminerade i att NIKEs moderbolag, efter diverse fastighetsspekulationer, gick i konkurs 1992. Men ur askan reser sig NIKE Hydraulics AB år 1993 med tre produktgrenar: industrihydraulik, räddningshydraulik och hydraulisk lyftutrustning. Grunden till det som kom att bli dagens REHOBOT Hydraulics AB var lagd.

Under 1990-talet etablerade NIKE dotterbolag i USA (NIKE Hydraulics Inc.) och England (NIKE Power Equipment Ltd). Under denna tid blev NIKEs kvalitetsledningssystem ISO 9001 certifierat. NIKE levererar hydraulik till en 32 000 ton press som används i centret för partikelfysik i CERN, Schweiz.

2000-talet

NIKEs miljöledningssystem certifieras enligt ISO 14001. Volkswagen, Ford, Scania och många andra automotivekunder väljer NIKE som OEM-leverantör av verktyg och domkrafter. Företaget var samtidigt i behov av ytterligare verksamhetsutrymme och köpte en produktionsfacilitet på 8 000 kvadratmeter i Eskilstuna.

2010-talet

År 2010 gick NIKE Hydraulics i konkurs till följd av en ansträngd likviditetssituation. Obadjakoncernen förvärvade dess konkursbo och företaget bytte namn till REHOBOT Hydraulics. REHOBOT introducerar en produktionsfilosofi baserad på LEAN. År 2011 byttes infästningselement på ett segment av Ölandsbron med hjälp av utrustning från REHOBOT Hydraulics, då fyra CX-cylindrar användes för att tillsammans ge en lyftkapacitet på 1000 ton. REHOBOT Hydraulics säljer produkter till kunder i över 50 länder runtom i världen. Sedan Obadjakoncernens övertagande har bolaget haft en god lönsamhet varje år. Företaget har nu en ny starkare ägarbild, en ambition att växa och utvecklas och framförallt en ljus tillförsikt till att föra företagets spännande och anrika resa vidare.

2010-rehobot-logotyp