Koncernen

REHOBOT Hydraulics AB är en del av REHOBOT-gruppen. Dess systerföretag REHOBOT Rotex AB tillverkar ett omfattande produktsortiment av automatsvarvade detaljer.

Destomer AB förvärvar industrifastigheter som ägs av olönsamma bolag för att möjliggöra att de på så sätt kan frigöra kapital till deras huvudverksamhet. Destomer äger även Obadja-koncernens egna fastigheter.

Moderföretaget Obadja AB arbetar med att förvärva och utveckla intressanta industribolag.