Kvalitet & Miljö

Kvalitet har alltid och kommer alltid att utgöra grunden för REHOBOT's framgång. Vårt mål är att alltid överträffa Era förväntningar när det gäller kvalitet. Både med avseende på produkterna, men även på vår service och support.

FAILURE IS NOT AN OPTION!

Alla delar på ansvaret för vår miljö.

Ansvaret för vår gemensamma miljö har en central roll i vår verksamhet. Vid utveckling av nya produkter strävar vi efter att beakta alla miljöaspekter. Materialval, produktionsmetoder och inte minst alla medarbetares egna påverkan bidrar till att vi kan bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Förutom att vi alltid strävar efter att minimera vår egen påverkan på miljön arbetar vi aktivt med våra underleverantörer och kunder. Att minimera utnyttjandet av naturresurser, effektivera energibehovet och att producera våra produkter på ett hållbart sätt är vårt gemensamma ansvar!