Kvalitetspolicy

REHOBOT Hydraulics AB med huvudverksamhet i Eskilstuna utvecklar, tillverkar och marknadsför högtryckshydraulik inom områdena Automotive, Industri och Räddning. Produktionen består i huvudsak av maskinbearbetning och montering.

Vi arbetar med att ständigt förbättra kvaliteten hos oss och våra leverantörer genom utveckling av processer och produkter.

Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa av oss definierade eller accepterade och bekräftade produktsäkerhetskrav, kundkrav/- önskemål på produkter och tjänster.

Detta sker genom att vi skapar en miljö som uppmuntrar alla anställda att eftersträva ständiga förbättringar av kvalitetssäkringsarbetet inom hela företaget.

I kontakter med våra kunder och leverantörer skall kvalitetsfrågor fokuseras.

Vår strävan är att vara en nollfelsleverantör.

Filip Redéen
VD