Miljöpolicy

REHOBOT Hydraulics AB med huvudverksamhet i Eskilstuna utvecklar, producerar och marknadsför industri-, verkstadshydraulik samt räddningsutrustning. Produktionen består i huvudsak av maskinbearbetning och montering.

Miljöfrågorna prioriteras på högsta ledningsnivå. Vi gör miljömässiga värderingar i vår verksamhet.

Våra nuvarande och framtida verksamheter kommer minst att följa gällande miljöstandarder - lagstiftningar och övriga miljökrav.

Vi arbetar med ständiga förbättringar hos oss och våra leverantörer genom utveckling av processer och produkter för att minimera resursanvändning och föroreningar till luft, mark och vatten.

Våra medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sina arbetsuppgifter på ett för miljön säkert sätt.

Filip Redéen
VD