Producerat av REHOBOT

Majoriteten av REHOBOTs produkter produceras i våra moderna lokaler i Eskilstuna, Sverige. Att säkerställa produktkvaliteten, erbjuda korta leveranstider och alltid vara "Just in Time", är viktiga framgångsparameterar för oss.

Säkra produkter genom test & verifiering

Vi säkerställer våra produkters funktion och prestanda genom omfattade testning innan leverans. Varje pump genomgår provtryckning. Våra cylindrar belastas för att säkerställa en säker och tillförlitlig produkt.

Hög leveransprecision med rätt produkt i rätt tid

Leveransprecision har en hög fokus på REHOBOT. Vi arbetar huvudsakligen med en kundorderstyrd produktion, men många av våra produkter finns också tillgängliga för omedelbar leverans. Det säkerställer leveransprecisionen och medför att våra kunder kan lita på oss.

Vi är stolta över att kunna märka våra produkter med:

"MADE IN SWEDEN"'

Eftersom det står för Kvalitet, Leveranssäkerhet och Prestanda.

Produktion