Prisförändringar för hydrauliska cylindrar

Meddelande om prisförändringar gällande REHOBOT’s hydrauliska cylindrar

Rehobot Hydraulics AB arbetar ständigt med att optimera vår produktivitet för att skapa bästa förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga på marknaden gällande såväl kvalitet, leveransprecision samt kostnad/pris. Genom nya rutiner har vi nu kunnat effektivisera framtagningen av våra hydrauliska cylindrar ytterligare.

Detta medför att vi i de flesta fall kan ta bort den staffling av priset gällande enstycksbeställningar på lågvolyma cylindrar som vi tidigare tvingades införa. Endast några udda modeller kommer ha ett påslag på 25% för beställningar av 1 (en) styck.

Prissänkningar på cylindrar 30 ton och uppåt

Glädjande kan vi meddela att våra effektiviseringar också medfört att vi kan sänka priserna på hydrauliska cylindrar för höga tonnage, från 30 ton kapacitet upp till idag maximalt 256 ton. För tillgång till uppdaterade priser, eller frågor om förändringarna ovan, vänligen kontakta oss via telefon; 016-16 82 00 alternativt via e-post; info@rehobot.se.

REHOBOT Hydraulics AB