Bussningsverktygssatser EBH-serien

Kraftfull - säker
Den hydrauliska verktygssatsen EBH används världen över hos service- och reparationsverkstäder för en mängd olika ändamål. Att byta bussningar, lager eller liknande komponenter på exempelvis en lastbil eller traktor är med hjälp av EBH mycket enkelt och tidsbesparande.

Överallt där svåra arbetsuppgifter måste utföras snabbt och enkelt, kan bussningssatsen EBH användas. Ju mer man arbetar med systemet, desto mer inser man hur lätt det är att anpassa det till olika arbetsuppgifter.

EBH gör jobbet på en gång
Bussningsverktygssatsen EBH gör det möjligt att arbeta direkt på fordonet/maskinen. På så sätt reduceras tidskrävande demonteringar och man behöver inte ta verkstadspressen till hjälp.

Fria händer för noggrant arbete
Används en lufthydraulisk pump tillsammans med EBH bussningsverktygssatsen, kan arbetet göras effektivare eftersom man då har båda händerna fria.

Inga skador på fordonet/maskinen
Vid vedertagna metoder till exempel vid byte av en bussning med hjälp av en hammare eller andra tunga verktyg, är risken stor att man skadar fordonet/maskinen. Denna risk reduceras till en minimum med hjälp av EBH bussningsverktygssats.

Produktlista

Namn

Art.nr

Kapacitet

Cylinder

Dragstång

Adapter

Mothylsa

Tryckbricka

EBH6

44592

6 ton

62 CHF

M12x500 (12.9) M16x500 (12.9)

AD6-18

TA49, TA73

BR35/25-16, BR45/35-24, BR65/45-30

EBH13

44594

13 ton

CHFA132

M20x500 (10.9)

AD6-18

TA49, TA73

BR45/35-24, BR65/45-30

EBH18

44598

18 ton

CHFA182

M24x500 (10.9)

AD6-18

TA49, TA73

BR45/35-24, BR65/45-30

EBH26

46957

26 ton

CHFA262

M30x500 (10.9)

AD26-37

TA73, TA95

BR65/45-30, BR90/65-36

EBH37

46959

37 ton

CHFA372

M36x560 (10.9)

AD26-37

TA95, TA115

BR90/65-36, BR110/90-36