Enstegshandpumpar PH-serien

Enstegspumpar i PH-serien har en enkel men funktionell konstruktion. Få rörliga delar och inbyggd säkerhetsventil gör PH-pumparna säkra. PH-serien är riktiga arbetshästar som kommer att hålla länge. Alla pumpar kan förses med manometer så att användaren kan styra och kontrollera kraften som pumpen genererar med stor noggrannhet.

Handpumparna i serien finns med 70 eller 80 MPa arbetstryck och med möjlighet till 600 eller 1000 cm3 effektiv oljekapacitet. Pumparna med 70 MPa arbetstryck kan även levereras med en förmonterad 2 meter lång hydraulslang (LS201ES), svivelkoppling (ASE10) samt snabbkoppling (AQI7). Benämningarna för dessa är PH70A-600/LS201 respektive PH70A-1000/LS201.

  • Högt oljeflöde
  • Begränsad pumpkraft krävs
  • Oljetank i aluminium
  • Pumphus i gjutgods
  • Enkelt handhavande
  • Driftsäker och servicevänlig
  • Robust och pålitlig

Tekniskt tips: För att garantera fullständig säkerhet för operatören rekommenderar vi montering av en manometer (AMT801) med manometeradapter (AVM204) till denna serie av handpumpar.

Notering: Hydraulanslutningen på alla PH-pumpar utgörs av en G1/4" - gängad anslutning.

Tekniskt tips: När tillbehör väljs till ett hydrauliskt system ska tryckområdet för dessa vara lika med eller högre än pumpenhetens maximala arbetstryck. För slangar rekommenderar vi att dimensionera med 3-4 gångers säkerhetsmarginal mellan hydraulsystemets maximala arbetstryck och sprängtrycket för slangen. Det är också viktigt att säkerställa att pumpens effektiva oljevolym överstiger den totala oljevolymen i hydraulsystemet, gärna med en säkerhetsmarginal på cirka 20%.

Produktlista

Namn

Art.nr

Arbetstryck MPa

Eff. oljevol. cm³

Kap. cm³/slag

Pumpkraft N

PH70A-600

49100

70

600

2.9

450

PH70A-600/LS201

49108, Slanglängd = 2m

70

600

2.9

450

PH70A-1000

49101

70

1000

2.9

450

PH70A-1000/LS201

49109, Slanglängd = 2m

70

1000

2.9

450

PH80A-600

49102

80

600

2.9

515

PH80A-1000

49103

80

1000

2.9

515