Integritetspolicy

 1. Introduktion

  Rehobot Hydraulics AB (nedan kallat ”Företaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter.

  1. Insamling av personuppgifter

  Vi kan komma att samla in följande typer av personuppgifter:

  • Identifikationsuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
  • Företagsuppgifter: Företagsnamn, organisationsnummer, position inom företaget.
  • Tekniska uppgifter: IP-adress, webbläsarinformation, cookies och liknande teknik.
  • Transaktionsuppgifter: Uppgifter om köp och beställningar av våra produkter och tjänster.
  • Kommunikationsuppgifter: Korrespondens via e-post, formulär eller andra kommunikationskanaler.
  1. Användning av personuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Leverans av produkter och tjänster: För att kunna bearbeta och leverera dina beställningar.
  • Kundservice: För att hantera kundförfrågningar, klagomål och supportärenden.
  • Marknadsföring: För att skicka nyhetsbrev och information om våra produkter och tjänster, förutsatt att du har gett ditt samtycke till detta.
  • Företagsutveckling: För att förbättra våra produkter, tjänster och processer.
  • Rättsliga skyldigheter: För att följa gällande lagar och förordningar.
  1. Rättslig grund för behandling

  Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

  • Avtal: När behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.
  • Samtycke: När du har gett ditt uttryckliga samtycke till specifik behandling.
  • Rättslig förpliktelse: När vi är skyldiga att behandla personuppgifterna enligt lag.
  • Berättigat intresse: När behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen och inte övervägs av dina rättigheter och friheter.
  1. Delning av personuppgifter

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med:

  • Tredjepartsleverantörer: Som tillhandahåller tjänster för vår räkning, såsom leverans- och logistikföretag, IT-leverantörer och marknadsföringspartners.
  • Myndigheter: När vi är skyldiga att göra det enligt lag eller rättsliga processer.
  1. Lagring av personuppgifter

  Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy eller enligt gällande lagstiftning. När personuppgifterna inte längre är nödvändiga kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

  1. Dina rättigheter

  Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse eller för direktmarknadsföring.

  För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

  1. Cookies och liknande teknik

  Vi använder cookies och liknande teknik på vår hemsida för att förbättra användarupplevelsen och analysera webbtrafik. Du kan ställa in din webbläsare att blockera cookies eller att meddela dig när cookies används. Observera att vissa delar av vår hemsida kanske inte fungerar korrekt om du avaktiverar cookies.

  1. Ändringar i denna policy

  Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i vår praxis eller gällande lagstiftning. Vi kommer att meddela dig om betydande ändringar genom att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida.

  1. Kontakt

  Om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

  Rehobot Hydraulics AB
  Skjulstagatan 11A
  632 29 Eskilstuna
  Sverige


  E-post: info@rehobot.se

  Telefonnummer: +46 16-168200