Fabrik

Om oss

Ett framgångsrikt svenskt företag

REHOBOT Hydraulics är ett framgångsrikt svenskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför produkter och system baserat på högtryckshydraulik.

Våra produkter är förknippade med hög kvalitet och är välkända, främst under det tidigare varumärket NIKE Hydraulics. Produktsortimentet inkluderar bland annat hydrauliska pumpar, cylindrar, domkrafter och räddningsutrustning. Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden:

  • Industri
  • Automotive
  • Räddning

Företaget är verksamt i Skandinavien, Europa och USA, men finns även representerade i andra delar av världen genom ett brett nätverk av distributörer. Vi är inne i en spännande expansionsfas och har under de senaste åren investerat i nya produktionsanläggningar, personal och utveckling av företagets produktsortiment. Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

FöretagspresentationProblemlösare

Vi har en gedigen erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativ högtryckshydraulik. På utvecklingsavdelningen arbetar vi med moderna tekniska hjälpmedel och har ett välutrustat testlaboratorium. Nya produkter utvecklas ofta som lösning på någon av våra kunders kraftproblem. Genom vår långa erfarenhet kan vi skapa lösningar som är effektiva vad gäller kraft, tid och kostnad.

Starka tillsammans

Våra produkter marknadsförs och distribueras i stora delar av världen med hjälp av ett utvecklat återförsäljar- och servicenät. Tillsammans med våra partners och kunder skapar vi gemensamma framgångar.

Resan genom Rehobots historia

Lars Herbert Landin

1920

År 1924 grundades Herbert Landin Domkraftfabrik av Herbert Landin, då endast 22 år gammal. Till en början bidrog försäljningen av ”luffarnubb” till skosulor till den egentliga verksamheten – tillverkning av mekaniska domkrafter. Mot slutet av 1920-talet började bolaget leverera mekaniska domkrafter till Volvo, företagets första stora kund. Herbert Landin var då först i Sverige att tillverka domkrafter, som marknadsfördes under varumärket NIKE.

1930

År 1932 tillverkades den första hydrauliska domkraften, och under samma tid slöts det första OEM-avtalet sluts med Volvo Lastvagnar. År 1937 bolagiserades verksamheten och bytte namn till Domkraft AB NIKE, som var det namn och varumärke som skulle komma att användas under lång tid framöver. Man flyttade samtidigt till nya lokaler vid Kungsgatan i Eskilstuna, och hela personalstyrkan var vid denna tid 12 personer. Under 1930-talet lanserades hydrauliska frisörstolar – en klassisk succéprodukt som fortfarande finns i bruk hos många frisörsalonger. De tillverkades och såldes sedermera under många år. De är som veteranbilar – mer och mer eftertraktade med åren!

Mechanical chair

1940

Under de sena 1930-talet och tidiga 1940-talet upplevde Domkraft AB NIKE en betydande tillväxt i försäljningsvolymer, med en växande andel på den europeiska marknaden. Detta ledde till anställningen av en exportchef år 1940, en nyckelfigur i att driva försäljningen i Västeuropa. Företaget utvecklades ytterligare med inrättandet av ett eget gjuteri för mekaniska komponenter. Orderboken fortsatte att expandera, och i midsommar 1941 förvärvades Domkraft AB NIKE av Kooperativa Förbundet (KF), nu mest känt för sitt dotterbolag Coop Butiker & Stormarknader AB. Investeringar gjordes i både produktionsutrustning och byggnader, och företaget introducerade nya produkter. Under andra världskriget spelade NIKE en vital roll i det svenska försvaret, inklusive tillverkning av granathylsor och betongvärnslavetter, det vill säga bakstycken till artillerivagnar.

1950

År 1956-57 är milstolpar i företagets historia. Då utfördes det stora ”jättelyftet” av vattenreservoaren på 3200 ton till Örebro vattentorn – dittills ett lyftrekord. Lyftet utfördes i etapper om 10 cm, och det totala lyftet från marken var 33 meter. Under mitten av 1950-talet utvecklades en produktfamilj som skulle komma att bli ännu en långlivad succé - hydrauliska ritbord. De tillverkades i en rad olika utföranden, såsom President, Medium och Nikette. År 1958 sysselsattes 196 personer i verkstaden och 82 personer i gjuteriet. Samma år flyttades standardtillverkningen av domkrafter från Kungsgatan till Björksgatan.

1960

Under 1960-talet utvecklades ett mer likformigt industriellt program bestående av högtryckshydrauliska pumpar och cylindrar. Det användes tidigt för bland annat bilriktningssystem, såsom riktbänkar för personbilar. Under årtiondet slöts också ett OEM-avtal för domkrafter med Scania. Fabriken började vid detta lag bli för trång, och år 1968 inköptes en byggnad i Vilsta, dit större delen av hydrauliktillverkningen koncentrerades.

1970

1976 blev NIKE en del av AB Bygg- och Transportekonomi (BT), ett företag i KF- gruppen, som är mest känt för sin tillverkning av truckar. Tanken var att NIKEs kunskap om hydraulik skulle utnyttjas med bland annat produktion av pallyftvagnar och hydraulaggregat till gaffeltruckar. Under samma tid tog tillverkningen av garagedomkrafter fart och I-PAK-programmet lanseras. En ny milstolpe passerades 1977, då ett nytt lyftrekord slogs i samband med att den 10 500 ton tunga vattenreservoaren lyftes under byggandet av ett vattentorn i Saudiarabien.

1980

År 1980 nådde företaget ännu en milstolpe - 20 miljoner tillverkade domkrafter. Under år 1981 såldes riktsystemen Powerline och Dataliner till AGA Geotronics / Nicator, som på så sätt kom att utvecklas vidare. 1986 sålde Kooperativa Förbundet NIKE till privata intressenter uppdelat i tre delar: dels legoproduktion för BT till en part, dels gjuteriverksamheten till en annan och slutligen själva NIKE till en tredje part. År 1988 förvärvade NIKE konkurrenten Bahco Kraftverktyg, och med köpet följde bland annat en produktlinje av hydrauliska räddningsverktyg.

1990

De kommande åren var turbulenta, och kom att kännetecknas av flera omstruktureringar och ägarbyten. Det kulminerade i att NIKEs moderbolag, efter diverse fastighetsspekulationer, gick i konkurs 1992. Men ur askan reser sig NIKE Hydraulics AB år 1993 med tre produktgrenar: industrihydraulik, räddningshydraulik och hydraulisk lyftutrustning. Grunden till det som kom att bli dagens REHOBOT Hydraulics AB var lagd.Under 1990-talet etablerade NIKE dotterbolag i USA (NIKE Hydraulics Inc.) och England (NIKE Power Equipment Ltd). Under denna tid blev NIKEs kvalitetsledningssystem ISO 9001 certifierat. NIKE levererar hydraulik till en 32 000 ton press som används i centret för partikelfysik i CERN, Schweiz.

2000

NIKEs miljöledningssystem certifieras enligt ISO 14001. Volkswagen, Ford, Scania och många andra automotivekunder väljer NIKE som OEM-leverantör av verktyg och domkrafter. Företaget var samtidigt i behov av ytterligare verksamhetsutrymme och köpte en produktionsfacilitet på 8 000 kvadratmeter i Eskilstuna.

2010

År 2010 gick NIKE Hydraulics i konkurs till följd av en ansträngd likviditetssituation. Obadjakoncernen förvärvade dess konkursbo och företaget bytte namn till REHOBOT Hydraulics. REHOBOT introducerar en produktionsfilosofi baserad på LEAN. År 2011 byttes infästningselement på ett segment av Ölandsbron med hjälp av utrustning från REHOBOT Hydraulics, då fyra CX-cylindrar användes för att tillsammans ge en lyftkapacitet på 1000 ton. REHOBOT Hydraulics säljer produkter till kunder i över 50 länder runtom i världen. Sedan Obadjakoncernens övertagande har bolaget haft en god lönsamhet varje år. Företaget har nu en ny starkare ägarbild, en ambition att växa och utvecklas och framförallt en ljus tillförsikt till att föra företagets spännande och anrika resa vidare.

NIKE Hydraulics heter nu REHOBOT Hydraulics

NIKE Hydraulics är ett välkänt varumärke för de flesta som arbetar med högtryckshydraulik. Under många årtionden producerades högklassiga hydrauliska produkter under varumärket NIKE i vår fabrik i Eskilstuna, som har distribuerats över stora delar av världen.

I Eskilstuna, där vi fortfarande huserar, är namnet mycket välkänt. Många i staden har en släkting, vän eller granne som har arbetat på NIKE. Vi är stolta över vår starka förankring till Eskilstuna, och till att fortfarande bedriva produktion i världsklass i Sverige. Än idag blir vi ofta påminda om hur mycket våra kunder tycker om sina NIKE-produkter.

Sedan 2011 heter bolaget REHOBOT Hydraulics AB istället för NIKE Hydraulics AB. Det är samma, pålitliga kvalitet du redan gillar – men ett nytt varumärke!

Vi ser fram emot att betjäna dig med högtryckshydraulik i världsklass i många årtionden framöver!

Kvalitet & Miljö

Kvalitet har alltid och kommer alltid att utgöra grunden för REHOBOT’s framgång. Vårt mål är att alltid överträffa Era förväntningar när det gäller kvalitet. Både med avseende på produkterna, men även på vår service och support.

Alla delar på ansvaret för vår miljö. Ansvaret för vår gemensamma miljö har en central roll i vår verksamhet. Vid utveckling av nya produkter strävar vi efter att beakta alla miljöaspekter. Materialval, produktionsmetoder och inte minst alla medarbetares egna påverkan bidrar till att vi kan bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Förutom att vi alltid strävar efter att minimera vår egen påverkan på miljön arbetar vi aktivt med våra underleverantörer och kunder. Att minimera utnyttjandet av naturresurser, effektivera energibehovet och att producera våra produkter på ett hållbart sätt är vårt gemensamma ansvar!

Miljöpolicy

REHOBOT Hydraulics AB med huvudverksamhet i Eskilstuna utvecklar, producerar och marknadsför industri-, verkstadshydraulik samt räddningsutrustning. Produktionen består i huvudsak av maskinbearbetning och montering.

Miljöfrågorna prioriteras på högsta ledningsnivå. Vi gör miljömässiga värderingar i vår verksamhet.

Våra nuvarande och framtida verksamheter kommer minst att följa gällande miljöstandarder – lagstiftningar och övriga miljökrav.

Vi arbetar med ständiga förbättringar hos oss och våra leverantörer genom utveckling av processer och produkter för att minimera resursanvändning och föroreningar till luft,mark och vatten.

Våra medarbetare utbildas och motiveras för att utföra sina arbetsuppgifter på ett för miljön säkert sätt.

Filip Redéen, VD

Kvalitetspolicy

REHOBOT Hydraulics AB med huvudverksamhet i Eskilstuna utvecklar, tillverkar och marknadsför högtryckshydraulik inom områdena Automotive, Industri och Räddning. Produktionen består i huvudsak av maskinbearbetning och montering.

Vi arbetar med att ständigt förbättra kvaliteten hos oss och våra leverantörer genom utveckling av processer och produkter.

Vi strävar efter att alltid uppfylla eller överträffa av oss definierade eller accepterade och bekräftade produktsäkerhetskrav, kundkrav/- önskemål på produkter och tjänster.

Detta sker genom att vi skapar en miljö som uppmuntrar alla anställda att eftersträva ständiga förbättringar av kvalitetssäkringsarbetet inom hela företaget.

I kontakter med våra kunder och leverantörer skall kvalitetsfrågor fokuseras.

Vår strävan är att vara en nollfelsleverantör.

Filip Redéen, VD

Utveckling & Forskning

REHOBOT Hydraulics arbetar med innovation, plattformsutveckling och kundanpassningar. Våra uppfinningar och idéer leder ofta till en produkt eller lösning och har alltid sin utgångspunkt i ett identifierat kundbehov.

Korta ledtider i utvecklingsprojekt

För oss kräver en lyckad innovation att vi förstår och ser problemet med egna ögon. Därefter utvecklar vi våra produkter i nära samarbete med dig som kund. Ofta når vi resultat genom att anpassa våra befintliga produktplattformar, vilket kortar vår Time to Market.

100 års erfarenhet av industriella applikationer

Genom korta ledtider för våra utvecklingsprojekt, tydliga målbilder och det faktum att vi använder beprövad teknik, säkerställer vi att REHOBOT kan leda utvecklingen. Med 100 års erfarenhet inom olika applikationsområden gör att vi står väl rustade att möta dagens- och morgondagens utmaningar.

Producerat av REHOBOT

Majoriteten av REHOBOTs produkter produceras i våra moderna lokaler i Eskilstuna, Sverige. Att säkerställa produktkvaliteten, erbjuda korta leveranstider och alltid vara ”Just in Time”, är viktiga framgångsparameterar för oss.

Säkra produkter genom test & verifiering

Vi säkerställer våra produkters funktion och prestanda genom omfattade testning innan leverans. Varje pump genomgår provtryckning. Våra cylindrar belastas för att säkerställa en säker och tillförlitlig produkt.

Hög leveransprecision med rätt produkt i rätt tid

Leveransprecision har en hög fokus på REHOBOT. Vi arbetar huvudsakligen med en kundorderstyrd produktion, men många av våra produkter finns också tillgängliga för omedelbar leverans. Det säkerställer leveransprecisionen och medför att våra kunder kan lita på oss.

Vi är stolta över att kunna märka våra produkter med ”Made in Sweden” eftersom det står för kvalitet, pålitlighet och god prestanda.

Koncern

REHOBOT Hydraulics AB är en del av REHOBOT-gruppen. Vårt systerföretag Simson Power Tools AB utvecklar, tillverkar och säljer hydrauliska domkrafter och verktyg av högsta kvalitet sedan 1952. Simsons kompaktdomkrafter är bolagets mest kända produkt, som kombinerar hög kapacitet, pålitlighet och kvalitet med användarvänlighet och låg vikt.

Logotyp Simson