Manometer

Visselblåsarkanal

Vi vill göra rätt

J2L koncernen med dotterbolag, där REHOBOT Hydraulics ingår, har upprättat en funktion för visselblåsning. Syftet är att främja en öppen och transparent arbetsmiljö för både anställda och övriga kontakter bolaget/koncernen har. Koncernens ambition är att ha en miljö där regler och förordningar följs och en miljö där medarbetare och andra människor som kommer i kontakt med koncernen behandlas väl och med respekt.

Varför en visselblåsartjänst?

En visselblåsarkanal finns för att man som anställd, kund, leverantör eller om man på annat sätt är nära kopplat till bolaget, ska kunna rapportera in om det förekommer oegentligheter i bolaget. Exempel på sådant som man kan visselblåsa om är brott, korruption, trakasserier eller annat olämpligt beteende. Det kan gälla saker som har hänt eller något som riskerar att hända.

Visselblåsartjänsten ”Whistle Secure”

Genom att rapportera via tjänsten ”Whistle Secure” så kan du vara anonym, och enligt svensk lag förbjuds bolaget ta reda på vem du är. Detta skydd gör att du kan rapportera med full anonymitet utan att riskera någon repressalie på grund av det du rapporterar. Tjänsten är öppen dygnet runt för inrapportering. Samtliga ärenden hanteras av koncernledningen, med om nödvändigt externt stöd från jurister, med målsättningen att agera både snabbt och korrekt.

Tjänsten återfinns på: https://www.whistlesecure.com/j2l