Överfyllnadsventil VS4

Som skydd mot överfyllnad av olja i tanken vid avlastning kan alla REHOBOT's PHS-pumpar utrustas med en överfyllnadsventil VS4. I de fall mer olja än avsedd tankvolym tillåter läcker överflödig olja ut genom VS4 ventilen och motverkar att tanken sprängs.

VS4 beställs som ett tillbehör och ersätter då den ordinarie oljepåfyllningspluggen.

Överfyllnadsventil VS4

Produktlista

Namn

Art.nr

VS4

45030