Säkerhetsventiler VS

En säkerhetsventil är ett mycket kostnadseffektivt sätt att förhindra att ditt hydrauliska system överbelastas.

  • Förinställt tryck på 90-95 MPa respektive 100-105 MPa.
  • Förhindrar att hydrauliska system överbelastas.

Dessa ventiler är i första hand konstruerade för att användas på returledningen av dubbelverkande hydrauliska cylindrar. Ventilerna har ett förinställt maximalt öppningstryck enligt tabellen nedan. Under inga omständigheter får förinställningen ändras!

När det förinställda trycket överskrids kommer hydrauloljan läcka ur ventilen. Därför är det viktigt att användaren skyddas mot oljan som står under tryck. En säkerhetsventil bör alltid byggas in eller installeras i ett skyddat område.

Säkerhetsventiler VS-serien

Produktlista

Namn

Art.nr

Förinställt tryck MPa

Inv./Utv. gänga

VS14-90

37623

90-95

G 1/4"

VS14-100

39436

100-105

G 1/4"