Tryck & dragsatser 5 ton

5 tons tryck & dragsatser finns i tre varianter: grundsats, standardsats och en universalsats. Valet av sats avgörs av vilket användningsområdet den är tänkt för. I alla satser ingår en tryckcylinder med en kapacitet på 5 ton.

  • Flexibel verktygssats med många olika användningsområden
  • Passar REHOBOTs övriga sortiment
  • Ett flertal tillbehör

Om arbetet utförs på platser där det exempelvis inte finns tillgång till tryckluft,samt full kontroll av cylinderrörelsen är ett krav, rekommenderar vi en hydraulisk handpump. Om det finns tryckluft tillgängligt, kan med fördel en lufthydraulisk fotpump väljas.

Se alltid till att använda en pump med inbyggd manometer alternativt koppla till en separat manometer (se tillbehören nedan) - i annat fall finns risk för både material- och personskador. Vissa tillbehör är dessutom begränsade när det gäller maximal belastning.

EB50 Grundsats
Grundsatsen innehåller en tryckcylinder med en kapacitet på 5 ton. En uppsättning förlängningsrör samt olika tryckhuvud.

ES50 Standardsats
Standardsatsen innehåller samma delar som grundsatsen. Därutöver innehåller standardsatsen en spridare samt ytterligare några tillbehör till tryckcylindern. Tillbehören gör satsen mer flexibel.

EU50 Universalsats
Universalsatsen innehåller alla delar ur grund- och standardsatsen. Den kompletteras dessutom med en 5 tons-dragcylinder, samt en rad tillbehör till dragcylindern.

Teknisk dokumentation

Tryck & Dragsats översikt

Produktlista

Namn

Art.nr

EB50 Grundsats

49508

ES50 Standardsats

49509

EU50 Universalsats

49510