Enstegs hydrauliska handpumpar PH

Enstegspumpar i PH-serien har en enkel men funktionell konstruktion. Få rörliga delar och inbyggd säkerhetsventil gör PH-pumparna säkra. PH-serien är riktiga arbetshästar som kommer att hålla länge. Alla pumpar kan förses med manometer så att användaren kan styra och kontrollera kraften som pumpen genererar med stor noggrannhet.

De hydrauliska handpumparna i serien finns med 70 eller 80 MPa arbetstryck och med möjlighet till 600 eller 1000 cm3 effektiv oljekapacitet. Pumparna med 70 MPa arbetstryck kan även levereras med en förmonterad 2 meter lång hydraulslang (LS201ES), svivelkoppling (ASE10) samt snabbkoppling (AQI7). Benämningarna för dessa är PH70A-600/LS201 respektive PH70A-1000/LS201.

  • Högt oljeflöde
  • Begränsad pumpkraft krävs
  • Oljetank i aluminium
  • Pumphus i gjutgods
  • Enkelt handhavande
  • Driftsäker och servicevänlig
  • Robust och pålitlig

Tekniskt tips: För att garantera fullständig säkerhet för operatören rekommenderar vi montering av en manometer (AMT801) med manometeradapter (AVM204) till denna serie av hydrauliska handpumpar.

Notering: Hydraulanslutningen på alla PH-pumpar utgörs av en G1/4" gängad anslutning.

Tekniskt tips: När tillbehör väljs till ett hydrauliskt system ska tryckområdet för dessa vara lika med eller högre än pumpenhetens maximala arbetstryck. För slangar rekommenderar vi att dimensionera med 3-4 gångers säkerhetsmarginal mellan hydraulsystemets maximala arbetstryck och sprängtrycket för slangen. Det är också viktigt att säkerställa att pumpens effektiva oljevolym överstiger den totala oljevolymen i hydraulsystemet, gärna med en säkerhetsmarginal på cirka 20%.

Produktlista

Namn

Art.nr

Arbetstryck MPa

Eff. oljevol. cm³

Kap. cm³/slag

Pumpkraft N

PH70A-600

49100

70

600

2.9

450

PH70A-600/LS201

49108, Slanglängd = 2m

70

600

2.9

450

PH70A-1000

49101

70

1000

2.9

450

PH70A-1000/LS201

49109, Slanglängd = 2m

70

1000

2.9

450

PH80A-600

49102

80

600

2.9

515

PH80A-1000

49103

80

1000

2.9

515