2021-10-01

Ny VD för REHOBOT Hydraulics AB

Från vänster: Johan Theorell och Filip Redéen

Den 1 oktober 2021 började Filip Redéen sin tjänst som ny VD för REHOBOT Hydraulics AB. Han efterträder Johan Theorell som varit företagets VD sedan 2017. Filips tjänst inkluderar även ansvaret för de helägda dotterbolagen i Storbritannien och USA, samt för systerbolaget Simson Power Tools AB. Filip har tidigare under 8 år arbetat på koncernmodern Obadja AB och har i den rollen samlat värdefull erfarenhet från koncernens olika bolag som kommer att vara till stor nytta i hans nya tjänst.

Filip säger: “Under mina år i styrelsen och på koncernmodern har jag lärt känna verksamheterna på ett ingående sätt. I min nya roll som VD har jag därför stor förståelse för det stycke svensk industrihistoria som Rehobot Hydraulics kommer ifrån, kombinerat med en stark drivkraft och tro på framtiden. Vi har en imponerande historia av svensktillverkade och egenutvecklade produkter av marknadsledande kvalitet. Fokus kommer att ligga på expansion och att fortsätta utveckla verksamheten och produkterna med högsta kvalitet i åtanke”.

Här finner du Filips kontaktinformation.

Spännande nyheter och erbjudanden till dig och ditt företag