2023-01-12

Rehobot-koncernen förvärvas av J2L

Rehobot AB, moderbolag för Rehobot Hydraulics AB och Simson Power Tools AB, har per den 9 januari 2023 förvärvats av J2L Holding AB.

Rehobot Hydraulics, baserat i Eskilstuna, utvecklar, tillverkar och säljer innovativa produkter och system inom högtryckshydraulik för användning inom service- och underhållsapplikationer. Bolaget, som är marknadsledande i Norden, exporterar sina produkter över hela världen med försäljning i ett 50-tal länder. Rehobot Hydraulics rötter sträcker sig till 1924 och har sedan dess erbjudit produkter och lösningar som inkluderar högtryckshydrauliska pumpar, cylindrar, verktyg och räddningsutrustning. Rehobot Hydraulics har, genom systerbolag, egna försäljningskontor och lager i USA och Storbritannien.

I gruppen ingår även Simson Power Tools, baserat i Hofors, som redan i mitten av 1950-talet utvecklade en hydraulisk domkraft som förenade låg vikt med hög lyftkapacitet. Under årtiondena sedan dess har mycket förändrats, även om principen är densamma: att förena stor kraft med god design och hög kvalitet. Simson Power Tools har, genom systerbolag, eget försäljningskontor och lager i Tyskland.

Kjell-Roger Holmström, VD på Obadja AB och tidigare ägare, säger: ”Rehobot-koncernen har en nära hundraårig historik och utgör, med dessa båda varumärken, en del av svensk industrihistoria. Det har varit en avgörande faktor i försäljningsprocessen att säkerställa att bolagen får gedigna förutsättningar att fortsätta sin resa med hög kvalitet och produktion i Sverige. Rehobot-koncernen har en kompetent och kunnig personal och det är min starka övertygelse att J2L Holding AB är rätt ägare för att fortsätta bygga vidare och utveckla Rehobot på bästa sätt.”

J2L Holding AB är ett familjeägt investeringsbolag som långsiktigt driver och utvecklar små till medelstora företag med fokus på industri- och handelsbolag.  

Johan Lindh, VD på J2L Holding AB, säger: “Rehobot-koncernen har med sin långa historik och gedigna kunskap skapat produkter som hos kunderna är synonyma med kvalitet och hållbarhet. Vi är mycket glada över att inträda som nya ägare till Rehobot-koncernen och ser fram emot att, tillsammans med ledning och personal, skapa förutsättningar för att framgångsrikt fortsätta den hittills nästan hundraåriga resa som bolaget slagit sig in på.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:

  • Johan Lindh, VD på J2L Holding AB på telefon 08-463 06 00 eller e-post johan.lindh@j2l.se
  • Kjell-Roger Holmström, VD på Obadja AB på telefon 0708-400 800 eller e-post krh@obadja.se
  • Filip Redéen, VD på Rehobot AB på telefon 016-16 82 33 eller e-post filip.redeen@rehobot.se

Spännande nyheter och erbjudanden till dig och ditt företag