Räddningsutrustning – tidskritiska insatser i nödsituationer

Räddningsverktyg från REHOBOT är resultatet av många års erfarenhet inom högtryckshydraulik. Ett nära samarbete mellan brand-, räddningskårer och REHOBOT har lett till ett brett sortiment av högkvalitativa och högpresterande räddningsverktyg. Vi har lösningar för i stort sett alla räddnings- och katastrofsituationer.

Handdrivna verktyg - Våra handdrivna räddningsverktyg har ett kompakt utförande och en låg vikt. De är därför lätta att bära med sig och använda.

Manuella verktyg - Manuella verktyg är att föredra i en rad olika sammanhang, t.ex. vid trafikolyckor eller naturkatastrofer såsom jordbävningar och översvämningar. - situationer där motordrivna räddningsverktyg av praktiska skäl inte går att använda.

Många av våra kunder använder även dessa verktyg som reservutrustning och som komplement till motordrivna verktyg. Konstruktionen med inbyggd pump gör att de handdrivna verktygen kan användas direkt, utan att det krävs några förberedelser. Det möjliggör en snabb räddningsinsats på olycksplatsen eller i katastrofområdet.

Motordrivna verktyg - Motordrivna verktyg från REHOBOT Hydraulics är kraftfulla och driftsäkra trotjänare som du alltid kan lita på. Tack vare många års erfarenhet av hydraulmotordrivna räddningsverktyg besitter vi den expertis som behövs för att hjälpa dig att hitta rätt lösning.

Speciallösningar - Ibland uppfyller inte räddningsprodukter av standardtyp användarens specifika krav. Om så är fallet kan en modifierad standardprodukt vara lösningen.

Då standardprodukter inte räcker till är det tur att REHOBOT har en lång erfarenhet av att bedriva kundnära utvecklingsprojekt.

Kontakta oss gärna för en diskussion om din specifika tillämpning.

REHOBOT-räddningssortiment har följande karaktäriserande egenskaper

  • Hög prestanda och pålitlighet
  • Hög kvalitet
  • Funktionell design
  • Ergonomiska och lätta att använda

Utrustningen används bland annat för

  • Klipp - Klippverktyg med olika drivsystem
  • Spridare - Verktyg som pressar isär dörrar och liknande
  • Säkring - Stöttor för säkring vid räddningsinsats
  • Lyft - Domkrafter och lyftanordningar
  • Kläm - Rörklämmor för att stoppa flödet i rör