Markant ökad orderingång

Pressmeddelande 2014-08-13

REHOBOT Hydraulics upplever markant ökad orderingång

En stark orderingång under hela 2014 och en försvagad svensk krona leder till välfyllda orderböcker och behov av nyrekrytering för det anrika Eskilstunaföretaget med inriktning på högtryckshydraulik.

Ända sedan början av året har företaget märkt en väsentligt ökad försäljning i relation till 2013. Under det första halvåret 2014 har orderingången legat omkring +10% jämfört med föregående år, men på grund av den försvagade kronan tror företaget på ännu starkare siffror på årsbasis. Exporten har under många decennier varit betydelsefull, och brukar svara för en andel på 65% av omsättningen. Några av företagets viktigaste marknader är Skandinavien, Tyskland, England och USA.

Kjell-Roger Holmström, företagets VD, meddelar att man under föregående år gjorde ett resultat efter finansnetto på 2,1 MSEK, men att den pågående trenden pekar mot ett helårsresultat år 2014 på signifikant högre nivå. Företaget har ett inköps- och försäljningskontor i Kina samt försäljning och lager i USA och England. Alla produkter tillverkas dock i Sverige, vilket företaget är stolta över.

Den ökade orderingången gör att man nu önskar anställa ytterligare fem medarbetare i produktionen, och på så sätt öka produktionsstyrkan från 25 till 30 medarbetare. Kjell-Roger Holmström säger ”För vår del märker vi både kronans försvagning och att konjunkturen har vänt Ä vilket har lett till en markant ökad orderingång. Vi har under sommaren arbetat övertid och några har senarelagt sin semesterledighet för att kunna leverera produkter i utsatt tid”. När produktionen återupptogs med full bemanning efter semesterledigheten låg dock fortfarande beläggningen på en hög nivå. Kjell-Roger Holmström fortsätter: ”För ett företag som oss, med höga ambitioner, har denna ökade beläggning lett till att ledtiderna har nått höga nivåer. Vi ser därför fram emot att välkomna fler medarbetare på produktionssidan för att få ner ledtiderna.”