Produktlansering – 63 tons hydraulisk Track Pin Press

Vår hydrauliska Track Pin Press TPP63 är ett pressverktyg som används för att ta bort och montera ändbultar på spårkedjor på grävmaskiner. Verktyget kan användas på plats för att spara tid och vid otillgängliga platser där annan utrustning är svår att tillgå. Anslut en hydraulisk pump och TPP63 är redo att användas.

Funktioner för TPP63

  • Utför operationen på plats
  • 63 tons kapacitet
  • Cylindern CHF63-60 ingår
  • Arbetstryck 70 MPa
  • Tillbehör för olika spårstorlekar ingår
  • Montera verktyget på plats för enkel hantering

Funktionalitet
TPP63 har en kapacitet på 63 ton och har 6 olika kombinationer av dorn och centreringshylsor för ett antal olika spårstorlekar.

Användbarhet
Användningsfältet för TPP63 är brett och inkluderar:

  • Skogsmaskiner
  • Konstruktionsmaskiner
  • Gruvmaskiner
  • Anläggningsmaskiner

Läs mer om den nya TPP63 i vårt tekniska datablad (engelska).