Rehobot förvärvar NIKE Hydraulics

Rehobot förvärvar NIKE Hydraulics

NIKE Hydraulics AB har ny ägare

REHOBOT förvärvade NIKE Hydraulics AB under hösten 2010. Alla produkter, patent & produktionsfaciliteter ingick i förvärvet. Verksamheten kommer att fortsätta som förut inom affärsområdena industri, räddning och automotive.

– Vi tar helt enkelt med oss det bästa från NIKE och blir starkare! Vår målsättning är att fortsätta vara en pålitlig leverantör av robusta produkter inom ramen för industriell högtryckshydraulik.

Tillgänglighet, Service & Kvalitet är ledord som du som kund kommer att uppleva i ditt partnerskap med oss. Vi kommer att investera i geografisk expansion, ökad produktivitet och kundservice. Allt för vi ska bygga ett hållbart partnerskap tillsammans med Er, våra kunder.

Kjell-Roger Holmström
Verkställande direktör