REHOBOT förvärvar Rotex i Göteborg AB

REHOBOT AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i ROTEX i Göteborg AB. ROTEX har sedan starten 1947 försett industrin med automatsvarvade mekaniska komponenter.

Inom ROTEX finns unika kunskaper och företaget har en kapacitet som överstiger 200 miljoner tillverkade detaljer per år. Produktionen sker i automatsvarvar av egen konstruktion, vilket säkerställer komponenternas höga kvalitet och dess höga tillgänglighet. Under 2012 omsatte verksamheten 11 miljoner SEK och företaget har i dagsläget åtta anställda.

– Precis som vid tidigare förvärv är detta ett led i REHOBOTs övergripande tillväxtsstrategi och innebär att vi stärker vårt erbjudande. Den erfarenhet och produktmix som finns inom ROTEX är ett viktigt bidrag i vår ambition att tillhandahålla högkvalitativa komponenter och system för industrin, säger Kjell-Roger Holmström, Vd och koncernchef på REHOBOT AB.

REHOBOT är ett framgångsrikt svenskt företag som huvudsakligen utvecklar, producerar och marknadsför produkter & system baserade på hydraulik. Företagets produkter används ofta för service & underhåll i krävande miljöer. Produktsortimentet omfattar bland annat hydrauliska pumpar, cylindrar, domkrafter och räddningsutrustning. Verksamheten är indelad i tre huvudsakliga affärsområden vari produkterna och kunderna återfinns inom:

  • Automotiv
  • Industri
  • Räddning 

– Arbetet med att hitta den rätta förvärvskandidaten har varit omfattande och vi är därför övertygade om att REHOBOT är precis rätt för ROTEX. Affären är en framgång för oss och för våra kunder eftersom den nya ägaren har för avsikt att driva verksamheten framåt. Den förändrade ägarbilden innebär även att nya möjligheter öppnas, samtidigt som vår långa erfarenhet finns kvar inom bolaget, förklarar Hans Anderson, platschef på ROTEX.

– Våra befintliga och nya kunder, medarbetare samt affärspartners kommer att kunna känna sig trygga i att REHOBOT nu tar vid. ROTEX är ett välskött företag med en stabil organisation.

Företagets engagerade medarbetare är vår garant för att kunna driva verksamheten vidare, avslutar Kjell-Roger Holmström, Vd på REHOBOT.