Dubbelverkande klippverktyg (papegojskär) DHS

DHS saxar av 'papegojtyp' är det rätta valet för att klippa upp fordon. Skärens konstruktion ger ett optimalt fäste även på extremt hårda och platta material.

Tack vare den låga vikten på DHS105 (endast 8.9 kg) är det inget problem att arbeta i trånga och besvärliga utrymmen, även under längre insatstider. Med hjälp av skärets utformning tvingas klippämnet in mot de båda skärens mitt varvid optimala skäregenskaper kan uppnås.

  • Saxar med 'papegojskärblad'
  • Penetrerar optimalt klippobjektet.

Säkerhetsfunktioner
REHOBOT's motordrivna räddningsverktyg styrs med hjälp av dubbelverkande vridhandtag med dödmansgrepp. Detta innebär att så fort manöverhandtaget släpps stannar verktyget omedelbart och står kvar i position.

För att skydda verktyget från överbelastning är alla verktyg dessutom utrustade med säkerhetsventil. Säkerhetsventilen förhindrar även skador vid en eventuell felkoppling av returslangen.

Teknisk dokumentation

Bruksanvisning (65397)

Produktlista

Namn

Art.nr

Max. klippkraft (kN)

Max. öppning (mm)

Längd (mm)

Vikt (kg)

DHS105

46536

21.2 ton/208 kN

105 mm

618 mm

8.9 kg

DHS150

45675

52.2 ton/512 kN

150 mm

730 mm

15.7 kg

DHS180

47715

52.2 ton/512 kN

180 mm

750 mm

16,6 kg