Skip to content

Högbyggd specialdomkraft (16HN)

REHOBOTs handdomkraftsprogram innehåller ett brett urval standardmodeller inklusive förlängda eller extra låga varianter samt specialdomkrafter för olika användningsområden.

Domkrafterna är servicevänliga med alla slitdelar lätt utbytbara.

  • Många användningsområden för att lyfta, trycka och spänna isär.
  • Lyfter 1 ton såväl vid lyfttappen som ovanpå oljebehållaren.
  • Tillbehör: kan utrustas med kedja och krok (art. nr: 10097) eller S-tapp (art. nr: 6014).

Lyfttappens läge kan justeras vilket innebär lyfthöjden anpassas:

  • Lägsta lyfthöjd: 105 mm (plus slaglängd)
  • Högsta lyfthöjd: 495 mm (plus slaglängd)

Teknisk dokumentation

Datablad (DS65702_EN)

Produktlista

Namn

Art.nr

Kapacitet ton

Min höjd mm

Max höjd mm

Slaglängd mm

16HN

49085

1

720

1160

440

Scroll To Top