Högbyggd specialdomkraft (16HN)

REHOBOTs handdomkraftsprogram innehåller ett brett urval standardmodeller inklusive förlängda eller extra låga varianter samt specialdomkrafter för olika användningsområden.

Domkrafterna är servicevänliga med alla slitdelar lätt utbytbara.

  • Många användningsområden för att lyfta, trycka och spänna isär.
  • Lyfter 1 ton såväl vid lyfttappen som ovanpå oljebehållaren.
  • Tillbehör: kan utrustas med kedja och krok (art. nr: 10097) eller S-tapp (art. nr: 6014).

Lyfttappens läge kan justeras vilket innebär lyfthöjden anpassas:

  • Lägsta lyfthöjd: 105 mm (plus slaglängd)
  • Högsta lyfthöjd: 495 mm (plus slaglängd)

Teknisk dokumentation

Datablad (DS65702_EN)

Produktlista

Namn

Art.nr

Kapacitet ton

Min höjd mm

Max höjd mm

Slaglängd mm

16HN

49085

1

720

1160

440