Universiellt lyftsystem HTJ-serien

Det universella hanteringssystemet
Den modulära uppbyggnaden av dagens bilmodeller ställer nya krav på verkstadsutrustningen. Bildelar, såsom motorpaket och bakaxel, måste demonteras och monteras underifrån. Med lyftsystemet HTJ1200 kan dessa tunga lyft göras på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Lyfter upp till 545 kilo
Lyftsystemet HTJ1200 klarar demontering och montering av kompletta motorpaket, bakaxlar, växellådor, bensintankar, avgassystem och mycket mer. Med systemets lyftkapacitet på nästan 550 kilo finns tillräckligt med kraft för alla möjliga uppgifter.

Det spar tid och pengar
Demontering och montering kan med hjälp av lyftsystemet HTJ1200 utföras av endast en mekaniker. Dessutom kan efterföljande reparationsarbeten utföras direkt på arbetsplattformen. Systemet reducerar på så sätt den totala arbetstiden för reparationsarbetet.

Pneumatisk och hydraulisk lyft
Lyften är såväl pneumatisk som hydraulisk. Pneumatiken gör att lasten kan höjas och sänkas snabbt medan hydrauliken ger mekanikern ökad kontroll och precision.
REHOBOT's universella hanteringssytem HTJ1200 är patenterat. Det möter både dagens och morgondagens krav på prestanda och flexibilitet.

Produktlista

Namn

Art.nr

Kapacitet

kg

Höjd min/max

mm

Pneum. slag

mm

Hydr. slag

mm

Erf. lufttryck

MPa (bar)

Vikt

kg

HTJ1200-2

43447

545

755 / 1700

472

473

0,8 (8)

76